Miten mukaan?

 • NYT-liikuntatunnit ovat tarkoitettu kaikille 18-29 -vuotiaille, ensikertalaisista harrastajiin.
 • NYT-liikuntatunneille osallistutaan liikuntakortilla, joka maksaa 30 € / kausi + 4 € ladattava älykortti ensimmäisellä kerralla. Kortti oikeuttaa osallistumaan jokaiselle, noin 40:lle viikkotunnille.
 • NYT-liikunnan kortteja on lainattavissa myös kirjastoista kahden viikon laina-ajalla. Voit katsoa korttien saatavuuden kirjaston Helmet-internet-sivuilta. Sivuille pääset suoraan tätä linkkiä napsauttamalla. Hakusanana voit käyttää: NYT-liikuntakortti
 • Kesätoiminta on maksutonta!

 

NYT-liikuntakortteja myydään seuraavissa toimipisteissä:

Liikuntamylly
Jauhokuja 3

Latokartanon liikuntahalli
Agronominkatu 26

Töölön Kisahalli
Paavo Nurmen kuja 1 E

Jakomäen uimahalli
Somerikkopolku 6

Itäkeskuksen uimahalli
Olavinlinnantie 6

Pirkkolan uimahalli
Pirkkolan metsätie 6

Yrjönkadun uimahalli
Yrjönkatu 21 B

 • Pääsääntöisesti NYT-tunneille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Osallistua voi menemällä mukaan aina, kun toimintaa on tarjolla. Ei pelkästään kauden alussa. Mikäli tunnille vaaditaan ilmoittautuminen, siitä kerrotaan tunnin lajikuvauksen kohdalla.
 • Kustakin tunnista löydät NYT-liikunnan internet-sivuilta lajikuvaukset ja lisätietoja mm. mahdollisesta osallistujamääräkatosta tai mahdollisista tarvittavista välineistä tunneille.
 • NYT-tunnille voi mennä, vaikka et olisi koskaan kokeillut lajia.  Kaikenlaisilla taidoilla voi osallistua. Tuntien opetuksen lähtökohtana on kunkin lajin alkeet.
 • Pääosin kaikki liikuntavälineet (esim. mailat ja pallot) löytyvät NYT-liikunnan puolesta tunneilta.
 • Tule NYT-tunnille itsellesi mukavassa asusteessa. Sisäkengät on kuitenkin hyvä varata mukaan, sillä joihinkin toimipisteisiin on ulkokengillä meno kielletty.
 • Jos tarvitset avustajaa tai sinulla on käytössäsi on vammaiskortti, jossa on A-merkintä, voit ottaa mukaasi tunnille avustajan tai tukihenkilön. Vammaiskortin haltija ostaa liikuntakortin toimintaan (avustaja pääsee maksutta sisään).
 • Kaupunki ei ole vakuuttanut osallistujia.
 • Voit käydä tarkistamassa mahdolliset tuntiperuutukset nettisivuiltamme (www.nytliikunta.fi : Ajankohtaista tai Etusivu) sekä NYT-liikunnan Instagram ja Facebook -sivulla.

Tule sellaisena kuin olet!
Tule mukaan yksin tai kavereiden kanssa. Toiminnan on tarkoitus olla hauskaa!

Ryhmät NYT-tunneilla?

 • Ryhmät, joilla on käytössään NYT-liikuntakortit, voivat tehdä varauksen NYT-tunneille
 • NYT-tunneille osallistuvien ryhmien tulee aina ilmoittautua etukäteen Henna Ylikoski puh. 040 1593260 tai henna.ylikoski@hel.fi
 • Pääperiaate on, että otamme yhden ryhmävarauksen / NYT-tunti.

 Valitse lukkarista mieleinen laji ja tule rohkeasti kokeilemaan!

#nytliikunta #helsinkiliikkuu

IN ENGLISH

How to join?

 • NYT-sports classes are intended for everyone aged 18-29, from beginners to regulars.
 • Participation in NYT sports classes requires asports card, which costs €30 per season + €4 for a rechargeable smart card on the first purchase. The card grants access to approximately 40 weekly classes.
 • NYT-sports cards are also available for borrowing at the libraries with a two-week loan period. You can check the availability of cards on the Helmet library website. Access it directly by clicking this link. Use the search term: NYT-liikuntakortti.
 • Summer activities are free of charge!

 

NYT-sports cards are sold at the following locations:

Liikuntamylly
Jauhokuja 3

Latokartano sports hall
Agronominkatu 26

Töölön Kisa-hall
Paavo Nurmen kuja 1 E

Jakomäki swimming hall
Somerikkopolku 6

Itäkeskus swimming hall
Olavinlinnantie 6

Pirkkola swimming hall
Pirkkolan metsätie 6

Yrjönkatu swimming hall
Yrjönkatu 21 B

 • Generallyno pre-registration is required for the NYT-sports classes. You can join anytime the activity is available, not just at the beginning of the season. If pre-registration is required for a class, it will be mentioned in the class description.
 • You can find class descriptions and additional information, such as possible participant limits or required equipment, on the NYT exercise website.
 • You can attend a NYT class even if you have never tried the activity before. All skill levels are welcome, and classes start with the basics of each activity.
 • Most of the sports equipment (e.g., rackets and balls) is provided by NYT exercise at the classes.
 • Come to the NYT class in comfortable attire. Indoor shoes are recommended as outdoor shoes are often not allowed at some places.
 • If you need an assistant or have a disability card with an A marking, you can bring an assistant or support person to the class. The disability cardholder must purchase a sports card for the activity (the assistant enters for free).
 • The city does not provide insurance for participants.
 • You can check for any class cancellations on our website (www.nytliikunta.fi : Ajankohtaista or Etusivu) as well as NYT-sports Instagram and Facebook -pages.

Come as you are!
Join alone or with friends. The aim is to have fun!

Groups at NYT-classes?

 • Groups with NYT sports cards can book NYT classes.
 • Groups participating to the classes are required to register first to Henna Ylikoski phone: 040 1593260 or e-mail: henna.ylikoski@hel.fi
 • The main rule is that we accept one group reservation per NYT-class.

 Choose a class from the schedule and come try it out!

#nytliikunta #helsinkiliikkuu