Emmi Kulta
Vastaava liikunnanohjaaja, itäinen liikuntatiimi
emmi.haverinen@hel.fi
Puh. 040 177 9887

Ville Laukkanen
Vastaava liikunnanohjaaja, läntinen liikuntatiimi
ville-pekka.laukkanen@hel.fi
Puh. 040 6700079

Nuorten liikuntaneuvoja
FunAction ja NYT-liikunta, Helsingin kaupunki
Liikunta, Liikuntaan aktivointi, Kohdennetut liikuntapalvelut
Puh. (09) 310 32937, 040 6573166
Paavo Nurmen kuja 1 c
PL 25400
00099 HELSINGIN KAUPUNKI