Saana Saarikivi
Liikunnansuunnittelija
Helsingin kaupunki
Liikuntaan aktivointi, Liikunnan edistämisyksikkö
Puh. (09) 31071250, 040 5013582
saana.saarikivi@hel.fi
Paavo Nurmen kuja 1 c
PL 25400
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Vastaava liikunnanohjaaja
Ville-Pekka Laukkanen, läntinen liikuntatiimi
puh. 040 6700079
s-posti: Ville-pekka.laukkanen@hel.fi

 

Vastaava liikunnanohjaaja
Jenna Harainen, pohjoinen liikuntatiimi
puh. 040 6819434
s-posti: jenna.harainen@hel.fi

 

Vastaava liikunnanohjaaja
Emmi Haverinen, itäinen liikuntatiimi
puh. 040 1779887
s-posti: emmi.haverinen@hel.fi

 

Taru Väisänen
Nuorten liikuntaneuvoja
FunAction ja NYT-liikunta, Helsingin kaupunki
Liikunta, Liikuntaan aktivointi, Kohdennetut liikuntapalvelut
Puh. (09) 310 32937, 040 6573166
taru.vaisanen@hel.fi
Paavo Nurmen kuja 1 c
PL 25400
00099 HELSINGIN KAUPUNKI