Active Cheer

Cheerleading on monipuolinen joukkuelaji, jossa yhdistyy yhdessä tekeminen, luottamus ja uuden oppiminen. Cheer harjoituksissa harjoitellaan cheerleadingin perusteita kuten akrobatiaa, nostoja, hyppyjä ja kehonhallintaa.

Cheerleading kehittää monipuolisesti motorisia perustaitoja kuten tasapainotaidot, liikkumistaidot ja ihmisenkäsittelytaidot.

Yhteistyössä Helsinki Athletics Cheerleaders Ry